Премахване на брадавици

Обикновените брадавици са доброкачествени възелчета в ограничен участък на кожата с гладка или грапава повърхност. Най-често те се причиняват от определена група вируси и засягат мъже и жени във всички възрасти. Разполагат се най-често по крайните зони на тялото (пръстите на ръцете) където кръвообращението е по-забавено. На цвят могат да бъдат сивкави, жълтеникави или с цвят на нормална кожа. По форма могат да бъдат окръглени, островърхи или плоски. Най-често повърхността им е леко залющена.

Премахването на брадавици може да стане чрез лазерна аблация или електрокоагулация.