Фракционен лазерен пилинг

Pixel 2940 Er:YAG Pixel работи като създава хиляди микроскопични перфорации, като кожата около тях остава незасегната. Това позволява на горния слой на кожата да заздравее от краищата на тези дупчици много по-бързо в сравнение със стрите методи лазерен пилинг. Фракционалния лазерен пилинг с Pixel2940 е идеална комбинация за постигнане на бързи и значими резултати с минимален риск за пациента.