Премахване на брадавици

Обикновените брадавици са доброкачествени възелчета в ограничен участък на кожата с гладка или грапава повърхност. Най-често те се причиняват от определена група вируси и засягат мъже и жени във всички възрасти. Разполагат се най-често по крайните зони на тялото (пръстите на ръцете) където кръвообращението е по-забавено. На цвят могат да бъдат сивкави, жълтеникави или с цвят на нормална кожа. По форма могат да бъдат окръглени, островърхи или плоски. Най-често повърхността им е леко залющена.

Премахването на брадавици може да стане чрез лазерна аблация или електрокоагулация.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.